N Фамилия, имя, отчество N зачетки 1 -я рубежная аттестация Итоговая работа Активная работа Посещение занятий в семестре  Итого    
max. 30 + бонусы  max. 30 + бонусы на семинаре и max. 15
    практических  
    занятиях в  
    семестре   
    max. 15  
  ГИБ - 21                
1.   Абдуллин Ренат Русланович 2030457 25 30 15 10 94 A  
2.   Бати Эдриас Негусие 2035204 12 5 1 5 37 FX  
3.   Живова Анна Евгеньевна 2030465 30 25   3 68 D  
4.   Назарова Анастасия Анатольевна 2031732 29 18 3 5 65 C  
5.   Самусева Юлия Владимировна 2031464 28 30 15 5 92 B  
6.   Фридман Михаил Аркадьевич 2030478 31 31 15 11 103 A  
7.   Чжун Жуй 2034461 12 8 1 8 37 FX  
  ГИБ-22                
8 Ануфриева Анна Андреевна 2030460 31 31 15 10 102 A  
9 Давыдова Мария Владиславовна 2031958 30 28 15 5 92 B  
10 Комарова Анна Юрьевна 2030468 30 35   5 82 C  
11 Лапшинов Денис Александрович 2032380 20 28   7 65 D  
12 Сытников Евгений Аркадьевич 2030474 5 27 15 8 65 D  
13 Таирова Юлия Джамилевна 2030475 30 28 15 10 97 A  
14 Шабанов Тимур Сергеевич 2030479 30 15 9 1 65 D  
  ГИБ-23                
15 Андросов Иван Николаевич 2030459 24 9 1 5 46 FX  
16 Диянов Марат Рамилевич 2031456 10 9 1 10 37 FX  
17 Игнатова Ольга Александровна 2032200 23 17   5 73 C  
18 Илюхин Григорий Артурович 2020331 н/а н/а   0 0 F  
19 Коновалова Анастасия Александровна 2031959 25 30 15 8 92 B  
20 Кузьмин Евгений Яковлевич 2040002 28 26 15 15 99 A  
21 Мамонова Валерия Алексеевна   0 0   5 6 F  
22 Пекарик Евгений Анатольевич 2031461 26 17   5 56 E  
23 Радченко Павел Петрович 2030472 25 1 15 7 56 E  
24 Трошков Сергей Павлович 2030476 0 16 15 3 40 FX  
                   
                   
                   
                   
Hosted by uCoz